09-8987007  |  052-977-4678

Durajet

 

הפקה ישירה מהמחשב לשלט , ללא פילם
הדפסה על פּורים (pores) פתוחים מתחת פני השטח
איכות הדפסה צבעונית גבוהה ביותר
עמידות מצוינת בתנאי חוץ לאחר איטום

מאפיינים

דוראג'ט הוא אלומיניום אנודייז שפותח במיוחד
על מנת לאפשר הדפסה ישירה של תמונה צבעונית בהפרדה גבוהה באמצעות מדפסת שטוחה.
תהליך העיבוד

ההדפסה נעשית מתחת פני השטח על פּוׂרים פתוחים   . לאחר האיטום
התמונה נחתמת מתחת לשכבת האנודייז, דבר המקנה לתמונה עמידות
מצוינת בפני שחיקה, חום, כימיקלים וכדו'.

בעזרת אלומג'ט ניתן לייצר :מאמרים, תעודות, לוחיות זיהוי, דיפלומות, שלטי הכוונה וכדו' . דוראג'ט מודפס על מדפסת שטוחה מסוג _______ .
ניתן להשתמש המדפסת על מנת להוסיף צבע בלוחות מטלפוטו .


לייבסיטי - בניית אתרים