מכונת פיתוח מטלפוטו
מכונות למינציה קרה
מעגלי פינות
מדפסת XEROX להפקת פילמים